Portret gniadego konia stojącego za brzozą. Z lewej strony napis jak uczymy

Uczymy jazdy konnej - nie jazdy na koniach

Co to znaczy? Koń nie jest maszyną: nie reaguje i nie działa jak maszyna. Umiejętność jazdy konnej nie polega więc na poznaniu listy komend, które zwierzę będzie zawsze automatycznie wykonywało.

Zadaniem jeźdźca jest skłonić konia, aby chciał poruszać się i zachowywać zgodnie z wolą jeźdźca i aby umiał i chciał tę wolę odczytywać. Wierzymy, że wpajanie tej podstawowej zasady uczniom w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania owocuje nie tylko dobrym samopoczuciem naszych koni, ale przede wszystkim większą satysfakcją z jazdy i szybszymi postępami naszych uczniów.

Drugim ważnym aspektem, na który kładziemy nacisk, jest kształtowanie prawidłowej postawy, równowagi i motoryki jeźdźca. Decydują one o jego zdolności do oddziaływania na konia i płynnego poruszania się wraz z nim, a zatem do skutecznego kierowania koniem, oraz wpływają na komfort zwierzęcia niosącego ciężar jeźdźca. Dlatego też wiele uwagi przywiązujemy do początkowego nauczania “na lonży”, traktując je jako istotną podwalinę dalszego treningu, a nie jako zło konieczne. Wyrobione przy tej okazji właściwe nawyki i odruchy decydują w przyszłości o bezpieczeństwie jeźdźca.

W czasie lekcji sporo czasu poświęcamy na przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej koni: ich natury, fizjologii, anatomii, biomechaniki, teorii uczenia się i zasad treningu.